Användarvillkor

Genom att öppna VELUX webbsidor godkänner du följande villkor:

1. Innehållet i VELUX persiennbutik är skyddat av VELUX A/S upphovsrätt, alla rättigheter förbehållna.

2. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller allt innehåll i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från VELUX är förbjudet.

3. Det är endast tillåtet att skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor för personlig användning. Vissa dokument i VELUX persiennbutik kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

4. Innehållet på VELUX webbsidor i VELUX persiennbutik tillhandahålls "i befintligt skick". Således ges, utom vad som krävs enligt tillämplig lag, ingen garanti av något slag, varken uttryckt eller underförstådd, i relation till sidans noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll.

5. VELUX förbehåller sig rätten att när som helst revidera sidorna eller dra tillbaka åtkomsten till dem.