Sekretesspolicy

VELUX-koncernen respekterar och skyddar ditt privatliv. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver behandling av personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in genom våra digitala plattformar, vilka tillsammans ger en besökare möjlighet att få tillgång till vår närvaro på nätet och att använda våra tjänster. Denna integritetspolicy för VELUX-koncernen överensstämmer med EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och nationell lag på de marknader där vi är verksamma.

VELUX A/S, moderbolaget i VELUX-koncernen, ansvarar för insamling, lagring och behandling av dina personuppgifter. Viss information ber vi dig om direkt, annan information samlas in automatiskt.

Vårt moderbolag är VELUX A/S som är registrerat i Danmark med registreringsnummer 30003519 med sitt säte på Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

 

1. Laglig grund för vår databehandling

De personuppgifter som du tillhandahåller VELUX-koncernen och uppgifter som samlas in genom våra digitala plattformar kommer användas för att förbättra vår kundkännedom och ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig genom samtliga kanaler där du kan tänkas träffa på VELUX-koncernen. Uppgifter kan också komma att användas för produktutveckling.
VELUX-koncernen samlar in personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och information till återförsäljare, distributörer, uppdragstagare, kunder, affärspartners och för att följa relevanta lagar. Om en individ väljer att inte tillhandahålla vissa personuppgifter till VELUX-koncernen, kan vi kanske inte göra affärer med den personen eller dennes organisation, eller tillhandahålla denne efterfrågade produkter och/eller information.
Nedan följer huvudkategorierna av uppgifter som samlas in av VELUX-koncernen och de huvudsakliga syftena med insamlingen av uppgifterna:
 

2. Vår anledning och vårt syfte för att samla in personuppgifter

Följande är de viktigaste kategorierna av data som samlas in av VELUX och de viktigaste syftena för att samla in personuppgifter:

2.1 Som en del av den allmänna VELUX affärsverksamheten

Vi samlar in uppgifter om kunder, anställda och kontaktpersoner hos våra leverantörer (inklusive utomstående tjänsteleverantörer), uppdragstagare, närstående företag, agenter och företagskunder. Uppgifterna kan inkludera en individs namn, kontaktuppgifter och annan information som är nödvändig för anställningsändamål eller för att göra affärer med dig eller din organisation.

2.2 Att hjälpa till med frågor

Du kan välja att tillhandahålla oss personuppgifter inklusive ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter när du kontaktar ett VELUX-företag via telefon, e-post, post eller genom våra digitala plattformar. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att svara på förfrågningar om information rörande till exempel VELUX produkter, eller för att ombesörja att ett fönster blir servat. Informationen kan komma att lämnas ut till relevanta oberoende installatörer eller återförsäljare för att vi ska bistå kunder med deras efterfrågningar eller för att ombesörja tjänster så som en serviceförfrågan eller en offert.

2.3 Kunder och potentiella kunder

Vi kan komma att samla in uppgifter om kunder och potentiella kunder, innefattande namn, kontaktuppgifter, betal- och kreditkortsuppgifter, kreditinformation och annan information som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva affärer med personen eller organisationen. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till återförsäljare och oberoende installatörer för att behandla en kunds order, innefattande att ombesörja leverans av VELUX produkter till kunden eller bistå med förfrågningar.

2.4 Affärsutveckling

De personuppgifter som du tillhandahåller oss och personuppgifter som samlas in på våra digitala plattformar kommer att användas för att förbättra vår konsumentinblick och främja relevant kommunikation och erbjudanden över alla beröringspunkter du kan ha med oss och VELUX A/S. Personuppgifter kommer också att användas för produktutveckling.

2.5 Marknadskommunikation

Med ditt tillstånd kan vi komma att använda personuppgifter för att informera dig om VELUX affärsverksamhet, produkter och tjänster. Om du inte vill att VELUX-koncernen ska använda dina personuppgifter på detta sätt, eller om du inte önskar att vi skickar någon ytterligare information, kan du säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Du hittar en ”avsluta prenumerationen”-länk längst ner i våra olika kommunikationskanaler, eller så kan du kontakta oss via e-post eller post för att avsluta prenumerationen

När du säger upp prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation raderar vi dina personuppgifter inom 60 månader, såvida vi inte behandlar dina personuppgifter för andra ändamål som nämns i detta avsnitt 2.1-2.9.

2.6 Besökare och kundundersökningar

Vi kan komma att samla in personuppgifter från besökare på våra webbplatser eller från kunder som en del av undersökningar rörande VELUX-koncernens tjänster och produkter. Denna information kommer inte att användas för marknadsföringskommunikation utan ditt tillstånd.

2.7 Potentiella anställda och leverantörer

När en person ansöker om ett jobb eller ingår ett kontrakt med ett VELUX-företag, kan vi komma att samla in viss information såsom namn, kontaktuppgifter, information om arbetshistorik, relevanta registerkontroller och information om yrkesmässiga intressen. Detta kan samlas in från personen direkt, från en rekryteringskonsult och från personens tidigare arbetsgivare och andra, innefattande referenser och offentligt tillgängliga källor. Denna information används för att informera oss inför eller hjälpa oss att fatta ett beslut om huruvida vi ska erbjuda personen anställning eller anlita personen under ett kontrakt

2.8 För att följa lagen

Vi kan komma att samla in personuppgifter enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag. Vi kan komma att samla in personuppgifter enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Personuppgifter, liksom uppgifter som inte är personuppgifter, som samlas in av VELUX-koncernen anses konfidentiell och kommer inte att säljas eller leasas till tredje part, förutom undantagen som nämns i avsnitt 2 och 4.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in information som du tillhandahåller oss när du efterfrågar produkter, tjänster eller information från oss, registrerar dig hos oss, deltar i offentliga forum eller andra aktiviteter på våra webbplatser och applikationer, svarar på kundundersökningar eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi samlar in information genom olika tekniker som exempelvis "kakor" (cookies). Vi hänvisar till vår cookie-policy.

3.1 Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser (som Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) som detta VELUX sekretessmeddelande inte gäller. Observera att vi inte stöder andra webbplatser och deras innehåll. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyerna för respektive webbplats du besöker.

4. Delning av dina uppgifter med andra företag

VELUX-koncernen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter med undantag för ett fåtal situationer, inklusive:

  • När bolaget utför tjänster för vår räkning, till exempel paketleveranser och kundservice. Dessa företag är förbjudna att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som vi efterfrågat eller annars krävs enligt lag.
  • När vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part för att säkerställa säkerhet och trygghet för våra kunder, skydda våra rättigheter och egendom, fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i andra fall om vi uppriktigt anser att utlämnande krävs enligt lag.
  • När du ger ditt samtycke till att vi lämnar ut dina personuppgifter till andra bolag, till exempel:
  1. Noggrant utvalda företag så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer rörande deras produkter och tjänster till dig.
  2. Tredje parts webbplatser eller plattformar, så som sociala nätverks-sidor.

 

Vi har inte inkluderat en lista över alla mottagare av personuppgifter, bara de som finns utanför EU, se nedan i avsnitt 4.1–4.2. Anledningen är att vi är en del av en stor, global koncern som arbetar med ett stort antal registerförare. Att lista alla dessa registerförare skulle inte trämja dess tydlighet. Vi kommer också att regelbundet byta leverantörer. Det skulle därför vara en stor administrativ börda att hålla en utförlig lista över registerförare uppdaterad. Vi skulle också behöva uppdatera dig varje gång vi lägger till eller tar bort en mottagare, vilket vi anser är betungande för dig. Vi anser därför att det är mer öppet och användarvänligt att ge dig en lista med kategorier av mottagare än att inkludera en lista eller alla mottagare.

Mottagare utanför EU:

4.1 HubSpot

Vi använder HubSpot, en mjukvara från HubSpot Inc., USA, för våra marknadsföringsaktiviteter på nätet, till exempel distribution av nyhetsbrev. Denna mjukvara används inom ramen för inbound marketing och hjälper oss med statistiska analyser och utvärderingar av det registrerade användarbeteendet, så att vi bättre kan samordna vår marknadsföringsstrategi och optimera innehållet för dig.

Du kan förhindra lagringen av cookies när som helst genom att ställa in det i din webbläsare eller radera cookies som redan har lagrats eller blockera användningen av cookies. För mer information, se HubSpot Inc. Terms of Use och Privacy Policy via http://www.hubspot.com/terms-of-service och http://www.hubspot.com/privacy-policy. Om du inte vill använda informationen om dina besök för de syften som beskrivs ovan, kan du också kontakta oss. All information vi samlar in omfattas av denna integritetspolicy. HubSpot är underkastat TRUSTe's Privacy Sheild Frameworks mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA. Kontakta: privacy@hubspot.com, eller per post till HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA, Attn. Privacy.

5. Din kontroll och dina val

VELUX-koncernen tillhandahåller möjligheten för dig att utöva kontroll och valmöjlighet beträffande vår insamling, användning och utlämnande av din information.  I enlighet med nationell lagstiftning, kan din kontroll och valmöjlighet innefatta:

  • Du kan ändra dina val rörande prenumerationer, nyhetsbrev och varningar.
  • Du kan välja hurvida du ska ta emot marknadsföringskommunikation från oss rörande produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
  • Du kan välja hurvida vi ska dela dina personuppgifter med andra företag så att de kan skicka marknadsföringskommunikation rörande deras produkter och tjänster till dig.
  • Du kan välja hurvida du vill motta roltade annonser från många annonsnätverk, leverantörer av datautbytes-tjänster, marknadsanalys-tjänster och andra tjänsteleverantörer.
  • Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, för att rätta inkorrekta eller otillräckliga uppgifter och i vissa fall kan du be att få de uppgifter vi har om dig raderade från våra register.

Du kan utöva din kontroll och din valmöjlighet, eller begära tillgång till dina personuppgifter, genom att kontakta kundsupport via mail (info@velux.se) eller genom att följa de instruktioner som tillhandahålls i utskick som skickats till dig. Vi vill göra dig medveten om att om du inte ger ditt samtycke till att vi samlar in personuppgifter om dig, kanske vi inte kan leverera vissa tjänster och produkter till dig, och vissa av våra tjänster kanske inte kan ta hänsyn till dina intressen och preferenser. Om du har några frågor rörande specifika personuppgifter om dig som vi behandlar eller behåller, vänligen kontakta kundsupport via mail info@velux.se alt. telefon 042-208380.

6. Datasäkerhet, integritet och lagring

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina uppgifter är ytterst viktig för oss. Vår koncern har implementerat tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder som är designade att skydda uppgifter från obehörigt tillträde, utlämnande, användning och ändring. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsförfaranden för att överväga lämplig ny teknik och metoder. Vi vill göra dig medveten om att, trots våra bästa ansträngningar, så är inga säkerhetsåtgärder perfekta eller ogenomträngliga. Vi behåller dina personuppgifter under den tid som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy om inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

7. Dataöverföring, lagring och global bearbetning

VELUX-koncernen bedriver sin verksamhet globalt och kan komma att överföra dina personuppgifter till enskilda VELUX-företag eller tredje part på platser runt om i världen för de ändamål som beskrivs i denna Integritetsskyddspolicy. Varhelst dina personuppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att garantera skyddet för dina personuppgifter. När vi använder eller lämnar ut personuppgifter som överförs från EU, säkerställer vi att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, använder standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen eller implementerar andra medel enligt EU-rätten för att säkerställa tillräckliga skyddsåtgärder, eller inhämtar ditt samtycke.

8. Ändringar av denna VELUX sekretesspolicy

Ibland kan vi komma att ändra denna VELUX sekretesspolicy för att tillgodose den senaste tekniken, industrispraxis, myndighetskrav eller för andra ändamål. Vi kommer hela tiden att publicera den senaste versionen på våra digitala plattformar. Vi rekommenderar därför att du läser sekretessmeddelandet regelbundet. Om det krävs enligt gällande lag kommer vi att inhämta ditt samtycke.

9. Kommentarer och frågor

Om du har kommentarer eller frågor rörande denna policy, vänligen kontakta kundsupport. Våra webbplatser och applikationer kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss och vi är inte ansvariga för integritetsskyddsrutinerna för de webbplatserna. Vi vill uppmana dig att vara uppmärksam när du lämnar våra webbplatser eller applikationer och att läsa de integritetsskyddspolicyer som är tillämpliga för andra webbplatser som kanske insamlar personuppgifter från dig.

Du kan framföra klagomål om hur vi behandlat dina personuppgifter. Du kan kontakta VELUX-koncernen genom att använda kontaktuppgifterna som anges i slutet av denna integritetsskyddspolicy. Om ett klagomål görs, måste namn och kontaktuppgifter till den som klagat tillhandahållas VELUX A/S. VELUX A/S kommer att undersöka klagomålet och besvara det inom 30 dagar. Om du anser att VELUX A/S har misslyckats med att ta itu med klagomålet på ett tillfredställande sätt, kan du skicka ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller till Datatilsynet, Borgergade 28, DK 1300 Köpenhamn, telefon 33 19 3200, email: dt@datatilsynet.dkwww.datatilsynet.

Kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av VELUX A/S.

VELUX A/S är registrerat i Danmark under organisationsnummer 30003519 med säte på Aadalsvej 99, DK 2970 Hörsholm. VELUX A/S är registeransvarig.

Du kan kontakta VELUX A/S genom att skriva till kontorsadressen ovan, genom e-post till info@velux.com eller per telefon på +45 45 16 40 00.

Denna Integritetsskyddspolicy uppdaterades senast i maj 2018.