Returpolicy

Ångerrätt/hävning

Ni har rätt att frånträda köpeavtalet inom fjorton (14) dagar utan motivering.

Ångerfristen löper under fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av produkten eller – om köpeavtalet avser flera produkter som levereras i separata leveranser – fjorton (14) dagar från den dag ni får, eller en tredje part annan än transportören som är anvisad av er får, fysisk besittning av den sist levererade produkten.

För att utöva ångerrätten måste ni informera oss (se kontaktuppgifter nedan) om ert beslut att frånträda köpeavtalet, detta gör ni genom att tillhandahålla VELUX Svenska AB  ett otvetydigt meddelande om utövande av ångerrätt (till exempel via brev per post, eller e-post).

För att vi ska kunna identifiera ert meddelande om utövande av ångerrätt ber vi er att ange namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post), ordernummer samt uppgift om vilka produkter som avses.

För att ert utövande av ångerrätt ska anses ha inkommit i korrekt tid är det tillräckligt att ni skickar ert meddelande före det att ångerfristen löper ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Denna online butik tillämpar distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning.
Vid åberopande av ångerrätt ska du som kund ta kontakt med VELUX kundsupport utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar.

Återbetalning sker med samma betalningssätt som användes i samband med den ursprungliga betalningen, ni kommer oavsett återbetalningssätt inte åsamkas några ytterligare avgifter eller kostnader på grund av återbetalning. Vi har rätt att hålla inne betalningen till dess produkterna returnerats till oss eller till dess ni kan styrka att produkterna har skickats för retur om det är en tidigare tidpunkt.

Utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag ni meddelade oss om ert utövande av ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om ni returnerar produkterna inom dessa fjorton (14) dagar.
Ni är ansvarig för eventuell värdeminskning av produkterna till följd av hantering annan än nödvändig sådan för att fastställa produktens art, egenskaper samt funktion.

 

Fastställande av eventuell värdeminskning av beställd produkt

För att fastställa produktens art, egenskaper och funktion ombeds ni att hantera samt undersöka beställd produkt med tillbörlig omsorg och på samma sätt som normalt skulle vara tillåtet i en fysisk butik. Hantering och/eller undersökning av beställd produkt som går utöver detta kan leda till en värdeminskning av produkten. Vi har rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalning till er. Värdeminskningen fastställs för varje enskilt fall. Ni kan med tillbörlig omsorg öppna förpackningen och undersöka produktens struktur och färgsättning, under förutsättning att öppnandet görs utan att förstöra förpackningen. Om förpackningen skadas ska ni räkna med att produktens värde har minskat. All montering av produkten ska också förväntas innebära en värdeminskning av produkten. Vi påminner er om att ni är ansvarig för produkt samt för samtliga skador som åsamkas produkten medan den är i er besittning fram till dess att produkten returneras till oss.

VELUX kontaktuppgifter:

E-mail: info@velux.se
Telefon: 042 - 20 83 80

Öppettider
Vardagar: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-12.30
Lördagar, söndagar och helgdagar: stängt